Vårt Arbeid

Vi jobber med å skape engasjement for nød- og hjelpearbeid for barn ved fem sentre, fordelt over Uganda. Disse begynte ved at Biskop James  Mugobansonga og hans kone tok inn foreldreløse barn i sitt hjem, noe som etterhvert motiverte flere i hans menighet til å gjøre det samme. Det oppsto slik et nettverk av pleiefamilier for hjemløse og/eller vanskeligstilte barn, og det ble etterhvert organisert undervisning basert på frivillig innsats fra lærere i lokalmiljøet.

 

Styret i HUB-Uganda

Vi samler inn penger og ressurser for å bygge skole og barnehjem ved fem lokasjoner i Uganda. (se kart over lokaliteter) Vi bidrar til å støtte opp rundt omsorgspersoner for foreldreløse/vanskeligstilte barn, samler inn midler for å kunne tilby skolegang for disse og lokale barn ellers, i fem regioner.

Biskop James (øverst til venstre) er fungerende daglig leder for HUB i Uganda og ansvarlig for å sikre riktig bruk av innsamlede midler.  Ved å være involvert i hvert innkjøp og enhver transaksjon, dokumenterer han både innkjøp og utført arbeid med foto og bilag.  Resten av styret består av senterlederne, som også dokumenterer bruk av tildelte midler og mat.  James kone (nr 2 fra venstre) er sekretær og er kontrollør på våre vegne.  En jobb som frigjør de andre  for kontorarbeide, og forbereder kopier sendt Hub Norge.

HUB, Norge har disse 5 årene samarbeidet med andre organisasjoner på en rekke felter.  Ved bl.a. å sammenligne priser på innkjøpe varer.  Vi har ikke til dags dato funnet noe klandreverdig i våre kontroller, noe vi heller ikke fryktet, da James har drevet denne omsorgen for foreldreløse i ca 35 år, og selv tatt 5 foreldreløse inn som medlemmer av sin egen familie på 12 personer.

For å gi et lite innblikk i offerviljen til de som er tilknyttet hubs arbeide i Uganda, vil jeg trekke frem nå avdøde leder ved senter 2.  Hun var enke, leder av senter 2 og hadde tatt til seg 15 foreldreløse barn i sitt to-roms lille hus.  De lå på jordgulv, med bare filler av 2 små madrasser da jeg besøkte dem.

[Not a valid template]

Senter 2: Fra tomterydding til ferdig senter.

 Denne enka var det som gav hub grunn til å bygge opp senter-2-bygningene.  Etter å ha fått oppleve å flytte inn i disse bygningene med barna, skjedde det at hun en dag var i elva og skulle bære vann til senteret.  Hun falt mot steinene på bredden og døde.  Denne offervilje er det jeg har møtt i Uganda, og  det er med takknemlighet jeg som leder får lov til å være et bindeledd mellom givere i vesten og mottakerne i Uganda.

 

 

Oppdatert 30/4-2015

Olav Solheim

leder