Om oss

Hjelp Ugandas Barn ble startet i 2010 av Olav Solheim, for å bidra til Biskop James Mugobansongas arbeid med å gi vanskeligstilte barn trygghet, mat klær og skolegang.

DSCN0779

Fra venstre: James’ kone Mable Kyeresire , James og Olav

James har over lengre tid engasjert lokale familier til å bidra privat som pleiefamilier for i overkant av 180 foreldreløse eller vanskeligstilte barn. Ved senter 1 og 3 har de lyktes i å leie lokaler til undervisning og daglig opphold, for både disse og lokale barn som betaler for skolegang.  Tidligere var lærerne sterkt underbetalt og deltok av ideelle grunner.  Nå har staten fastsatt en minmumslønn, som er mange ganger høyere og som hub har problemer med å dekke.  Pr i dag har vi grunnet dårlig økonomi måttet redusere antall barn til 170, 100 jenter og 70 gutter.

Tilbudet til barna har likevel fungert svært bra som følge av en fantastisk innsats fra frivillige i lokalbefolkningen! Kapasiteten blir så klart begrenset fordi lærerlønningene har steget, og antall lærere måtte reduseres. Leide undervisningslokaler er dyre, så senter 1 har måttet bygge provisoriske skur for å ivareta undervisningen.

Her kommer HUBs arbid inn med å jobbe mot å sikre selveid grunn og bygningsmasse for hvert av sentrene, og mål om å kunne lønne lærerne. Vi ønsker å utvide tilbudet om undervisning, både til de mer vanskeligstilte, og for flere lokale barn som betaler for skolegang.  I dag pr 30/4-2015 har vi bygd ut 4 store klasserom med plass til ca 70 barn.

 

Grunnleggende informasjon om organisasjonen følger under:

 

Foreningen
HUB (Hjelp Ugandas Barn) Oppdatert 29/12-15
Adr. Skjoldehamn,
8484 Risøyhamn,
Epost: ugandas.barn@gmail.com
Tlf.: 33 610 710

Stiftelse
HUB ble dannet i første del av 2010 av Olav Solheim.

Organisering
Olav Solheim er styrets leder og daglig leder. Leif-Oddvar P Solheim er nestleder. Ove Aigner Haukenes er teknisk leder. Sverre-Ingbjørn P Solheim er sekretær.

Drift Norge: Vi som deltar i hub`s arbeide er ulønnet og får ikke dekket utgifter i forbindelse med innsatsen.

Drift Uganda
Drives på frivillig basis, der mesteparten av driften baserer seg på leide lokaler og pleieforeldre i vanlige hjem. Målet er derfor at vi bidrar til at sentre bygges ut, med mål om et hovedsenter med plass til ca 300 barn og med skoleplass for 5-600, slik at lokalbefolkningen kan tilbys undervisning.

Registrering
Foreningen HUB er registrert i Brønnøysundregistrene, og har organisasjonsnummer: 995967952

Bankkontoer
Vi samarbeider med Verdibanken i prosessen med å bygge opp det økonomiske fundamentet, og har følgende kontoer tilknyttet driften:

Konto for akutt nødhjelp: 9791.11.35500
Konto for bygging og drift av barnehjem: ( NO19) 97911128555
Konto for fondskapital: Lån til selvhjelp: ( NO90) 97911129799

Fadderkonto for barna 9791.11.28180
BIC (Swift) er DNBANOKK

Nyhetsbrev

Dersom du vil motta nyhetsbrev fra oss, så skriv inn mailadresse her. NB: Du vil mest sannsylig få en melding du må bekrefte, og at denne kan dukke opp i søppelpost. Den er likevel trygg.

Nyhetsbrev

Dersom du vil motta nyhetsbrev fra oss, så skriv inn mailadresse her: