Nytt senterbygg!

Det er nå blitt godkjent planer om nytt senterbygg!