Om Uganda

Uganda er et tradisjonsrikt land med dype kulturelle røtter. Noe fremmed for en fra vest, men arven fra britene, engelsk, kommer vel med. Etter flere ti-år med uro, kan vi nå ferdes mer fritt, og vi blir alltid ønsket velkommen.  Krig og sykdom, som aids har kostet befolkningen mye. I følge James er fordelingen i den voksne befolkningen ca 8 kvinner for hver mann, i det nordlige del av Uganda
Det er fantastisk å se alle hjelpeorganisasjoner som er her for å hjelpe, og det er også grunnen til at vi er her. Vi ble invitert til Uganda høsten 2009, og har derfor hatt tid til forberedelser. Selv om det bare har vært et en manns verk så langt, er det å håpe at mange vil finne HUB som en respektert kanal til å formidle din hjelp til de fattige og foreldreløse barna.

Vi har 5 sentre som vist på kartet, og hvor tallet 4 står har vi 2 senter. Et for bare foreldreløse og et for fattige.  Sentrene er ikke fysiske, da barnehjem, skole og boenhet ikke eksisterer i dag.  Det er for å bygge dette vi er her, dersom økonomiske midler er tilgjengelig.

Vi gleder oss til å starte å sende ut nyhetsbrev og legge ut video og foto fra vårt arbeide på hjemmesiden. Det er vanskelig å beskrive møtet med alle disse barna, mange med tomme blikk og med tung sorg i sitt hjerte. Likevel er det stort sett smil å se, når jeg nå har vært rundt å hilst på alle og tatt foto av hver av dem. Vi ønsker å vise verdigheten i barna, og kan ikke godt nok beskrive alle som frivillig tar på seg ansvar for dem, selv om penger ikke er tilgjengelig.

To eksempler vil jeg dog nevne. En enke har tatt ansvar for 15 foreldreløse og fattige, som bor i hennes lille hus. Med matlaging utendørs er det vanskelig å forstå at det er mulig. Så et av prosjektene er blant annet å hjelpe henne med tilskudd og lån til å bygge et hus som vil være tilpasset deres behov. Slike mennesklige resurser er fantastisk, og om barna får disse minimumsbeløpene hver månded, så vil de alle få et merv verdig liv. To fattige besteforeldre som mistet 5 av sine barn av AIDS, tar i dag hånd om sine 4 foreldreløse barnebarn, som mistet begge foreldre.

Så disse eksempler kan brukes for å prøve å vise hva som ligger oss på hjertet, og grunnen til at vi har gått igang med vårt arbeide.
Som organisasjon og på vegne av ugandere, kan vi ønske dere hjertelig velkommen til et uforglemmelig møte med et fantastisk folk, som kanskje heller trenger Hjelp til Selvhjelp, enn å bli overøst med penger og gaver.   La det bli en drøm for deg, en dag å sette dine føtter på ugandisk jord. Fly tur-retur ligger på ca $1100 Vårt hovedkontor med gjesterom vil bli stilt til rådighet, og ellers er det mange små hotell i nærheten.