presentasjon

Om organisasjonen Hjelp Ugandas Barn (HUB)

(revidert 16. desember 2015)

Hei. Vi er en frivillig organisasjon som hjelper foreldreløse barn i Afrika. HUB drives kun på frivillig basis, og har ingen driftsutgifter. Av den grunn er vi helt avhengig av hjelp til å gjøre HUB kjent, og håper du vil være med i dugnaden.

Du er hjertelig velkommen til å besøke vår hjemmeside www.ugandasbarn.org og orientere deg om vårt arbeide, og vårt formål om å være en gratis, åpen kanal, for den som vil gi støtte til barna og det arbeide vi har påtatt oss i Uganda. Der kan du velge hvilket formål du ønsker å støtte. Vi har påtatt oss ansvar for å bygge opp 5 senter fra grunnen av, og vi støtter nå opp til 200 foreldreløse, eller barn uten omsorg, med trygghet, mat, klær, helsetjeneste og skolegang. (foto nedenfor er fra utendørs undervisning ved senter 3, med flest barn)

Vi har egen NØDHJELPS-KONTO for øyeblikkelig behov, FADDERKONTO for de som vil støtte ett eller flere barn månedlig, BYGGEKONTO for bidrag til oppføring av barnehjem og skole, og egen konto for HJELP TIL SELVHJELP, hvor det gis rentefrie lån til fattige, slik at de skal kunne skaffe seg inntekt eller dyrke egen mat.

HUB v/leder har vært i Uganda i 4 måneder, og har i samarbeide med senterledere utarbeidet planer og prioriteringer. Det er oppført et administrasjonsbygg (kontor) med 2 klasserom ved senter 1 i Kampala, hvor vi også har gjesterom for besøkende. Ved senter 2 er det oppført barnehjem med skole og boenhet, samt eget gjestehus, som brukes til matlaging.

Vi har nå 5 års driftstid bak oss, og er glad for det arbeidet vi har fått gjennomført, og for den støtte vi har kunne formidle fra våre partnere/givere. All økonomisk støtte gis direkte inn på HUB-kontoer, og formidles direkte til vår lokale leder Biskop James Mugomansonga i Uganda.

Utenom ønsket om å få faste faddere til barna, med månedlige bidrag, vil vi gjerne søke å få faste partnere til HUB, med fra kr 50,- pr mnd og oppover, slik at vi lettere kan planlegge matinnkjøp, kjøp av skolemateriell, lønn til lærere, samt egen konto for øyeblikkelig nødhjelp ved sykehusinnleggelser og medisiner.

Skulle du føle at vårt arbeide er noe du vil støtte, setter vi pris på ideer du lokalt kan sette i verk, som årlige innsamlinger, kontakte lokale bedrifter og personer for mulig støtte. Ta gjerne kontakt pr epost ugandas.barn@gmail.com eller på tlf +47 33 610 710

Vi setter pris på om du ville skrive ut vår brosjyre og dele den med andre.

TAKK FOR AT DU TOK DEG TID TIL Å LESE OM OSS – TA GJERNE KONTAKT

………………………………………………………………..
Olav Solheim, leder