Hovedkontor

Hovedkontor

 Oppdatert 2015.05.22

HOVEDKONTOR I INN OG UTLAND

HUBs hovedkontor i Norge er lokalisert til Vinje Gård, på sørenden av Andøy, i Nordland. Her leder vi arbeidet når vi er i Norge. Vårt hovedkontor i Afrika har vi bygd i Kampala, Uganda. Hub-Uganda skal følge de vedtekter vi arbeider ut fra.  Leder og nestleder, for Hub-Uganda er nå valgt, og består av ledere fra de forskjellige sentrene.

Etter opprinnelig plan skulle formann for HUB-Norge reise til Uganda hver vinter, for å ivareta hubs interesser, og signere dokumenter som gjelder grunn, bygninger osv..   Dette er ikke lenger nødvendig, da Biskop James har fullmakt til å ivareta dette.  Ellers håper vi at mange viser intiniativ til å være med på å nå familie, venner lokalt og via internett som kan gjøre vårt arbeide kjent.  Særlig vår nyinngåtte avtale med en moderne tannklinikk i Litauen, som ligger på ca 1/3 av behandlingspriser i Norge.  Hubs overnattingssted i Birzai og taxiavtale for henting og bringing fra/til Riga i Latvia. (se egen iformasjonsside)

Regnskap

Hub har ingen inntekter eller utgifter, utover hva kontoutskrifter fra våre kontoer i Verdibanken viser.
Vi ønsker alle som besøker vår hjemme-side et godt nytt år. Grunnet personalmangel vil vår epost være beste kontaktmiddel, altså ugandas.barn@gmail.com.

Med vennlig hilsen Hub
Olav