Hovedkontor

HOVEDKONTOR I INN OG UTLAND

HUBs hovedkontor i Norge er lokalisert til Vinje Gård, på sørenden av Andøy, i Nordland. Her leder vi arbeidet når vi er i Norge. Vårt hovedkontor i Afrika har vi bygd i Kampala, Uganda. Hub-Uganda skal følge de vedtekter vi arbeider ut fra. Eneste unntak vi vet om er at vi i Uganda må betale for å ha en sekretær ved kontoret, og denne skal ha hovedansvar for at spesielt fadderbarna får hver krone som gis til dette formål. Leder og nestleder, for Hub-Uganda er nå valgt, og består av ledere fra de forskjellige sentrene.

Etter planen vil formann for HUB-Norge reise til Uganda hver vinter, for å ivareta hubs interesser, og signere dokumenter som gjelder grunn, bygninger osv. Ved hovedkontoret i Norge trenger vi en frivillig som kan føre vårt regnskap via nett. . Ellers, håper vi at mange viser intiniativ til å starte foreninger som kan støtte vårt arbeide.
Vi ønsker alle som besøker vår hjemme-side et godt nytt år. Grunnet personalmangel vil vår epost være beste kontaktmiddel, altså ugandas.barn@gmail.com.

Med vennlig hilsen Hub
Olav

Leave a Reply